cs  | de  | en
Facebook Krušné hory Instagram Krušné hory Youtube Krušné hory

VERNISÁŽ VÝSTAVY MOSTECKO 1918; VZNIK ČSR A PROVINCIE DEUTSCHBÖHMEN - 18. ŘÍJNA 2018 OD 17 HODIN

Datum konání: 18. 10. 2018  -  31. 3. 2019
Adresa: Čsl. armády 1360, 434 01 Most
Místo: OBLASTNÍ MUZEUM V MOSTĚ.
GPS souřadnice: 50.517587, 13.639135
Kategorie: Kultura
Oblasti: Most
Určeno pro: Obecné


dovolujeme si Vás srdečně pozvat na vernisáž výstavy

„MOSTECKO 1918; VZNIK ČSR A PROVINCIE DEUTSCHBÖHMEN“

DNE 18. ŘÍJNA 2018 OD 17 HODIN V OBLASTNÍM MUZEU V MOSTĚ.

Výstava reflektuje významné jubileum sta let od konce první světové války a vzniku Československé republiky. Jejím cílem je veřejnost seznámit s málo známými okolnostmi událostí října až prosince 1918 na Mostecku s mírným přesahem do zbytku Ústeckého kraje a s fenoménem provincie Deutschböhmen. Ú
vod výstavy je věnován soužití Čechů a Němců na Mostecku od poloviny 19. století. Zaměřuje se na velký průmyslový vzestup regionu, spojený s příchodem velké, česky mluvící jazykové menšiny. Seznamuje návštěvníky se spolkovým a politickým životem česky i německy mluvícího obyvatelstva Mostecka.
Další část výstavy se zaměřuje na Mostecko v průběhu první světové války, především na ekonomickou a sociální situaci civilního obyvatelstva, komplikovanou i militarizací místního průmyslu a těžby hnědého uhlí. Výstava ukazuje nejen strasti místního obyvatelstva, ale i válečných uprchlíků, zde umístěných válečných zajatců a válečných invalidů.
Následující část výstavy je zaměřena na konec první světové války a zhroucení Rakousko-Uherské monarchie, vznik nových národnostních a politických celků v reflexi Versailleské, Saint-germainské a Trianonské smlouvy a práva na sebeurčení národů podle prezidenta W. Wilsona. Ukáže rozpory mezi státoprávními touhami českého a slovenského obyvatelstva v kontrastu s německou, polskou a maďarskou jazykovou menšinou.
Hlavní část výstavy je věnována vzniku ČSR v kontrastu s politickou reprezentací českých Němců, vrcholícím v severních a severozápadních Čechách vznikem provincie Deutschböhmen (Německé Čechy), jako autonomní součásti nově vzniklé republiky Deutschösterreich (republika Německé Rakousko). Ukáže složitá jednání mezi českou na jedné, a rakouskou a českoněmeckou politickou reprezentací na druhé straně, o vymezení hranic nově vzniklého Československa. Ústředním bodem této části výstavy budou dramatické okamžiky od poloviny listopadu 1918 do začátku ledna 1919 na Mostecku.
Závěr výstavy je věnován následujícím událostem v březnu 1919 v severozápadních Čechách a zaměří se i na další soužití českého a německého obyvatelstva na Mostecku až do roku 1938.
Součástí výstavy je i samostatná autorská výstava Ing. Miroslava Jančara „LEGIONÁŘI MOSTECKA“

Výstava se uskuteční pod patronací Ústeckého kraje v rámci projektu

"1918 CHOMUTOV - MOST - LOUNY. TŘI MĚSTA - TŘI OSUDY", který propojuje 3 výstavy:VELKÁ VÁLKA A NAŠE LEGIE“ v Oblastním muzeu v Chomutově - do  11. 11. 2018,LEGIONÁŘI LOUNSKA ZA SAMOSTATNOST ČESKOSLOVENSKA“ v Oblastním muzeu v Lounech – do 25. 11. 2018,MOSTECKO 1918. VZNIK ČSR A PROVINCIE DEUTSCHBÖHMEN“ v Oblastním muzeu v Mostě - 19. 10. 2018 - 31. 3. 2019 (vernisáž 18. 10. 2018 v 17 hodin).

Rok 1918 v Ústeckém kraji byl specifický svým průběhem, který ovlivnilo v té době zde žijící početné německé obyvatelstvo. Projekt tak ukazuje říjnové události roku 1918 v různých kontrastech, ať již se jednalo o české Louny, německý Chomutov či národnostně smíšený Most. Výstavy také reflektují fenomén provincie Deutschböhmen, pokus českoněmecké politické reprezentace zůstat součástí poválečného Rakouska, i následnou reakci mladého Československa.

Hlavním prvkem propojujícím společné úsilí všech třech muzeí je ale činnost a osud československých legionářů, rodáků z Chomutovska, Mostecka a Lounska. Na projektu spolupracovaly dále Vojenský historický ústav v Praze a Masarykův archiv a Archiv akademie věd ČR, v.v.i.

V příloze naleznete leták a skládačku s podrobnou upoutávkou na jednotlivé výstavy, za jejichž publikování, či další rozšíření předem mnohokrát děkujeme.
Další informace o programu muzea najdete na www.muzeum-most.cz.

Těšíme se na Vaši návštěvu a děkujeme za přízeň a podporu, které nám ve stále větší míře prokazujete. Velmi si toho vážíme.

m.p

Mapa