O projektu

Tiskové zprávy

Setkání infocenter destinace Krušných hor

Mimo jiné o přípravě nového turistického materiálu Do Krušných hor bez bariér spojeného s plánovanou zářijovou akcí napříč destinací Týden s hendikepem v Krušných horách a připravovaného společného propagačního materiálu Krásy hor a podhůří, ve kterém se společně představí všechna města z podhůří Krušných hor. Radní Ústeckého kraje Jan Szántó představí projekt „Cykloregion Krušné hory – propojení nadregionálních cyklotras v česko-německém Krušnohoří“. Díky projektu Cíl 3 „Cykloregion Krušné hory – propojení nadregionálních cyklotras v česko-německém Krušnohoří“ vznikl nový cykloregion propojující „Krušnohorskou magistrálu“ se sousledně běžící cyklotrasou na německé straně hranice. Je jí jedna z nejvýznamnějších dálkových cyklotras v Německu protínající několik horských oblastí a nesoucí příznačný název Saská středohoří – „Sächsische Mittelgebirge I-6“. Krušnohorská magistrála s délkou 136,5 km je na české straně nejdůležitější dálkovou cyklistickou linií podél česko-německé hranice. Některé úseky však cyklistům nevyhovovaly zejména z pohledu možného střetu cyklistů s automobily anebo kvůli špatnému technickému stavu. V roce 2011 tak vznikla idea zlepšit tuto nádhernou hřebenovou cyklotrasu a přiblížit její zákoutí.  Nový příhraniční cykloregion tvoří síť téměř 600 kilometrů okružních cyklotras, spojených novými propojkami. Propojky jsou lehce rozpoznatelné podle cedulek, na kterých je z jedné poloviny umístěno pod číslem 23 známé označení Krušnohorské magistrály a z druhé pak logo oranžového cyklisty, které představuje saskou cyklotrasu.

MostLom u MostuNET4GASSEVEROČESKÉ DOLY a.s.PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.LitvínovÚstecký kraj