O projektu

O projektu

Destinační agentura Krušné hory o.p.s.

Destinační agentura Krušné hory o.p.s. byla zaregistrována Krajským soudem v Ústí nad Labem do rejstříku obecně prospěšných společností 26. října 2010. Její vznik především reaguje na citelnou absenci neziskové organizace, která by koordinovala a iniciovala prezentační a rozvojové aktivity.
Zakladatelé, vědomi si společné odpovědnosti za region Krušných hor, se rozhodli k založení obecně prospěšné společnosti s cílem podpořit udržitelný rozvoj tohoto regionu a napomoci tak jeho rozvoji při zachování jedinečných přírodních a kulturních hodnot.

K jejímu založení proto přistoupilo hned sedm zakládajících organizací:

• Ústecký kraj
• Svazek obcí v regionu Krušných hor
• Obec Klíny
• Hospodářská a sociální rada Mostecka, o.s.
• Emeran Klíny, s.r.o.
• Nadační fond Obnova Krušnohoří
• „Klínovecko, o.s.“

PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.Severní EnergetickáUnited Energy a.s.Ústecký krajSEVEROČESKÉ DOLY a.s.MostNET4GAS