Trasy

Průvodce Krušnými horamiKategorie

Více

Oblast

Určeno pro


Méně

Oblast

Kategorie

Jak

Oblast

Kategorie

Oblast

Kategorie

Oblast

Kategorie

Oblast

Mapa Krušných hor

Načítám mapu…

  1. Osek
  2. Pod hradem Osek – Rýzmburk
  3. Zřícenina hradu Osek
  4. Pod Stropníkem
  5. vrchol Stropník
  6. Dlouhá Louka
  7. Pod Dlouhou Loukou
  8. Salesiova výšina
  9. Osecký rybník
  10. Osek

Magazín Brána do Čech

Trasy v Krušných horách

Historické zajímavosti a přírodní krásy v okolí města Osek

Vytvořil: Brána do čech (info(zavináč)branadocech.cz)

Oblast: Osek

Bod zájmu:

Určeno pro: Rodina, Zdatný turista, Senior

Jak:

Praktické informace:

Výchozím bodem je malebné městečko Osek s výraznou dominantou románského cisterciáckého kláštera z roku 1196. Bohužel dějiny městečka úzce spjatého s klášterem jsou poznamenány četnými nájezdy končícími vypleněním a vypálením. I přes všechny nepřízně osudu je dnes historické jádro i klášter v plné kráse a navíc se můžeme do kláštera podívat v rámci hodinové prohlídky s výkladem. Od DOsek - náměstí, klášter vyrážíme po červené a modré značce směr “Pod hradem Osek” 2,5 km. Na okraji obce narazíme na památník Nelsonské katastrofy, který byl vyhlášen národní kulturní památkou. Z informační tabule Naučné stezky (dále jen NS) se dovíme, že pomník je věnován památce 144 obětí důlní katastrofy na dole Nelson III ze 3.ledna 1934. Od památníku jdeme chvíli po pěšince přes les, poté se napojíme na silnici a stoupáme /2/ přes Staré město Osek k DPod hradem Osek – Rýzmburk. Naše červená značka a též NS zde odbočuje vpravo 0,5 km stoupání /2-3/ k hradu Osek.

 

Zřícenina hradu Osek – Rýzmburk je schovaná vlevo od rozcestníku za nádvořím jednoho stavení, kolem kterého musíme projít. Jde o jednu z nejrozsáhlejších hradních zřícenin v Čechách. Hrad byl založen počátkem 13. stol. a od 16. stol. již za držení Lobkoviců byl opuštěn a zpustl. Velká válcová věž v dolní části je od opravy v 19. stol. zachována skoro do původní výše. Zřícenina je volně přístupná, ale pouze na vlastní nebezpečí.

 

Od hradu pokračujeme ve stoupání /2/ po červené až k DPod Stropníkem. Zde odbočíme vlevo na zelenou zn. a stoupáme /2-3/ hustým lesem na vrchol Stropník (856 m). Z vrcholu ozdobeného dvěmi skalisky se nám nabízí nádherný panoramatický výhled na Krušné hory, České středohoří a hnědouhelné pánve. Stále po zelené teď chvíli scházíme /2/, abychom opět mohli vystoupat /2/ kolem větrné elektrárny a meteorologické věže do horní části Dlouhé Louky.

 

Z Dlouhé Louky (850 m) postavené na bývalé obchodní stezce z Oseku do Saska jdeme od rozcestí značených cest po modré dolů směr „Osek - náměstí, klášter“ 5,5 km. Klesáme /2/ po silnici kolem novobarokního kostelíka a kousek za DPod Dlouhou Loukou modrá odbočuje ostře vlevo a poté před stavením vpravo do lesa. Nádherným smrkovo-dubovým lesem klesáme ostře /2-3/ po lesní pěšině, přičemž v jednom úseku je z levého vykáceného svahu vidět v hlubokém údolí Osecký klášter a v pozadí České středohoří. Od rozcestí Nad Osekem si můžeme „odskočit“ k 200 m vzdálenému zast. NS – Vrása. Po ostrém stoupání /3/ chvílemi i s výhledem na věž hradu Osek narazíme v lese vlevo od informační tabule na chráněný skalní útvar – Vrása představující svislou stěnu s výrazným ležatým zvrásněním.

 

Zpět od rozcestí klesáme /2/ lesem po NS směr „Salesiova výšina“ 5,5 km. NS nás zavede do hluboké rokle, kde se sbíhají dva potůčky. Je zde i vchod do bývalé štoly a 8.zast. NS – zimoviště netopýrů. Dále převážně klesáme /1-2/ ve svahu nad Oseckým potokem a silnicí, po které jsme prve stoupali k hradu. Poté, co vyjdeme z lesa u horní stanice lyžařského vleku, se nám otevře pěkný výhled na městečko Osek. Po chvíli narazíme v lese na skrytou skálu, u které nám 5.zast. NS – Krušnohorský zlom objasní, že jde o rulovou skalní stěnu s úklonem 60 – 70° (představuje skluznou plochu Krušnohorského zlomu oddělující třetihorní usazeniny od krystalinika). Za silnicí z Loučné do Oseku nás překvapí poblíž rozcestníku Salesiova výšina ojedinělé křemencové skalní městečko, které NS obchází dokola. Po žluté značce kolem Oseckého rybníka (koupaliště) se vrátíme zpět na náměstí.

 

Celkem 20,4 km.

 

Líbí se: 0× Nelíbí se: 0×

KomentářeOpište kód

SEVEROČESKÉ DOLY a.s.MostÚstecký krajSeverní EnergetickáJIrkovLom u MostuNET4GAS